Upprop Socionomprogrammet: 21 augusti, kl. 08.30 i sal Ga 442.