Upprop Tekniskt basår: 22 augusti kl. 13.00 i E1423, Fagerhultaulan.