Upprop Ämneslärarprogrammet - Historia: 22 augusti, 13.00 i He102