Upprop Grundlärarprogrammet - Förskoleklass och grundskolans 1-3: 22 augusti, 13.00 i He102