Upprop Husbyggnadsteknik/väg- och vattenbyggnadsteknik: 22 augusti, 08.30 i He102