Upprop Produktutveckling och design: 22 augusti, 10.00 i He102