Upprop Röntgensjuksköterskeprogrammet: 21 augusti, 08.30 i Ga932