student

Utbildningsadministration

Utbildningsadministration

Har du frågor om registrering eller upprop, kontakta oss genom vårt ärendehanteringssystem

Utbildningsadministrationen hjälper dig med frågor kring t ex din registrering och uppropet. Ange alltid ditt personnummer samt vilken utbildning du ska läsa så får du svar på din fråga snabbare.

Är du student vid något campus, kontakta

Campus Värnamo - upprop

Träcentrum Nässjö - upprop

  1. marianne@tracentrum.se

Studiemedel

För att få delta i undervisningen och vara berättigad till studiemedel från CSN måste du vara registrerad som studerande vid högskolan den aktuella terminen.