Första kursen introduceras via webbvertyget Zoom måndag 26 augusti.
Du måste registrera dig och skapa användarkonto före detta datum.