Obligatoriskt upprop: Fastighetsingenjör: Måndag 27 augusti kl. 13.00 i sal 101, Gummifabriken Värnamo

Kontaktinformation

Kontakta Campus Värnamo om du har frågor om programmet, kurser, upprop m.m.

Det är obligatoriskt att delta på uppropet. Du måste meddela förhinder om du inte kan komma men vill ha kvar din plats.

Terminstider

Terminstider för ht 2018 och vt 2019: Vecka 35-2 och vecka 3-22.

Håll dig uppdaterad

Campus Värnamo på Facebook

Jönköping University på Facebook