Programmet går på distans men har en introduktionsdag på Tekniska Högskolan i Jönköping måndag 17 augusti 2020.