Första kursen introduceras via webbverkyget Zoom måndag 24 augusti. Du måste registrera dig och skapa användarkonto före detta datum.