student

HLK - Programråd för Lärarprogrammen

HLK - Programråd för Lärarprogrammen

Programrådet ska utveckla och driva frågor som berör programmets relevans för samhälle och yrkesliv nationellt och internationellt.

Externa ledamöter

Ordinarie:
Roger Johansson

Suppleant:
Gun-Ann Öholm

Studentrepresentanter (ett år med skifte 1 september)

Ordinarie:
Maria Sund
Malin Ullvan Brandt

Suppleant:
Ida Gustafsson

Lärarrepresentanter

Ordinarie:

Carin Falkner
Hans Albin Larsson, ordförande
Elisabeth Sandblom

Suppleant
Johan Malmqvist

Administrativ personal knuten till programnämnden

Kierstin Furberg, utbildningsledare
Birgitta Sjövold, sekreterare

Rådets sammansättning

Titel

Namn

Position

Ordförande

Kerstin Ericson

Utbildningsledare HLK

Ledamot

Tord du Rietz

Eksjö kommun

Ledamot

Anders Nilsson

Nässjö kommun

Ledamot

Helena Svensson

Gislaveds kommun

Ledamot

Jimmi Kjellberg

Studentrepresentant