student

JTHs Forsknings- och forskarutbildningsråd (FFR)

JTHs Forsknings- och forskarutbildningsråd (FFR)

Forsknings- och forskarutbildningsråd (FFR)

Utgör ett rådgivande och stödjande organ till vd i frågor som berör forskningens och forskarutbildningens övergripande inriktning, utveckling och genomförande. Rådet leds av vd och består av forskningsledare och forskarkollegiets ordförande.

Fredrik Elgh

Peter Hansbo

Anders Jarfors

Henrik Linderoth

Ulf Seigerroth

Malin Löfving

Kristina Säfsten