student

JTHs Utbildningsråd - grundutbildningsnivå

JTHs Utbildningsråd - grundutbildningsnivå

Utbildningsråd - grundutbildningsnivå

Är ett rådgivande och stödjande organ till utbildningschefen i frågor som berör grundutbildningens övergripande inriktning, utveckling, planering och genomförande. Råden behandlar såväl programutbildning som fristående kurser definierade i utbildningsplaner och kursplaner. Råden leds av utbildningschefen och består av programledare, studievägledare och ansvariga för internationaliserings- och fadderföretagsverksamheterna samt ordförande i HITECHs utbildningsutskott och ytterligare en studeranderepresentant. Ytterligare personer kan adjungeras.

Patrik Cannmo

Fredrik Abrahamsson

Anders Arvidsson

Kaj Granath

  • Tjänstledig
  • Ledamot
  • Universitetslektor, Programledare
  • kaj.granath@ju.se
  • +46 36-10 1569

Carina Jonsson

Chris McIlroy

Kjell Nero

Mona Sörman

Nils-Eric Andersson

Roy Andersson

Jenny Bäckstrand

Hamid Jafari

Jasmin Jakupovic

  • Universitetsadjunkt, Programansvarig, mjukvaruutveckling och mobila plattformar
  • jasmin.jakupovic@ju.se
  • +46 36-10 1216

Thomas Olsson

Anna Rosengren

Anders Wadell