student

JTHs Utbildningsråd - masterutbildningar

JTHs Utbildningsråd - masterutbildningar

Utbildningsråd - masterutbildningar

Är ett rådgivande och stödjande organ till utbildningschefen i frågor som berör masterutbildningens övergripande inriktning, utveckling, planering och genomförande.

Patrik Cannmo

Lars Eriksson

Johan Karltun

Vladimir Tarasov

Annika Moscati

Anna Rosengren

Roland Stolt

Anders Wadell

Carina Jonsson