student

Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2020-07-11 - 2021-07-11HAYG18_H20_H0264
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-08-17 mån09:00 – 11:00 Ga308 Forum Humanum EdEvUpprop-Programinformation
Arbetsterapeutprogrammet
2020-08-21 fre11:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum EdEvKurs/Terminsintroduktion
2020-08-24 mån09:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum morvan, ostwalKursintroduktion med kursansvariga: Wallescka Östlund och Anne-Le Morville

13:00 – 16:00 Ga308 Forum Humanum morvan, ostwalFöreläsning: Vad gör en arbetsterapeut?
2020-08-25 tis08:15 – 10:00 Ga308 Forum Humanum morvanFöreläsning: Introduktion till grunden för arbetsterapi

10:30 – 12:00 Ga308 Forum Humanum morvanFörelæsning: Etik för arbetsterapeuter
13:00 – 15:00 Ga308 Forum Humanum ostwalVar och med vad jobbar en arbetsterapeut?
2020-08-26 ons10:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum jonthe10-12 Introduktion VFU
14:30 – 15:00 jontheOn-line fika med handledare inför VFU
2020-08-27 tor08:30 – 10:30 Ga308 Forum Humanum morvanHälsa på ?arbetsterapeutisk?
11:00 – 12:00 morvanVFU-gruppor: Berede studiebesök/hitta info om VFU
13:00 – 15:00 Gc310, Gc311 EdEvHur jobbar vi här: Grupp-kontrakt, seminarer etc etc
2020-08-28 fre08:00 – 09:30 Ga308 Forum Humanum jontheJuridik for arbetsterapeuter. OBS! Obligatoriskt!
10:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum ostwalIntroduktion till den arbetsterapeutiska arbetsproces
13:00 – 15:00 Ga308 Forum Humanum ostwalReflektioner i praktiken
2020-08-31 mån08:00 – 16:00 morvanVFU, tid och sted efter avtal med handledare
2020-09-01 tis08:00 – 16:00 morvanVFU, tid och sted efter avtal med handledare
2020-09-03 tor08:15 – 09:15 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreIntroduction 8.15-9.15. Lecutre: An introduction to IPL. A live Zoom lecture.
10:00 – 12:00 Ga334, Ga340, Ga442, Ga527, Ga528, Gc310, Gc311, Gd307, Gd309, Gd310, Gd410 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreSeminariegrupper A-I
13:30 – 15:30 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreFöreläsning: tema 1 Mänskliga rättigheter samt Global hälsa. Sänds direkt via Zoom.
2020-09-04 fre09:00 – 16:00 Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreStudygroup A-J with IPL-supervisor
2020-09-07 mån09:00 – 12:00 Gc310, Gc311 jonthe, segmarPresentation av VFU
13:00 – 15:00 Ga308 Forum Humanum EdEvIntroduktion existentiell hälsa
2020-09-08 tis09:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan JoAFöreläsning: Vad bestämmer hälsan?
13:00 – 14:00 Ga308 Forum Humanum JoAIntroduktion till förbättringsarbete
2020-09-10 tor08:00 – 16:00 C3028 AhIn, hjomarInformationssökning arbetsterapeutprogrammet
2020-09-11 fre08:30 – 10:30 Ga308 Forum Humanum JoA, morvanSeminar: Halso och olika grupp i samhället
11:00 – 12:30 Ga308 Forum Humanum morvanFöreläsning: Kulturens betydelse för aktivitet
13:00 – 14:00 Ga308 Forum Humanum morvanIntroduktion till at hitta interviewperson
2020-09-14 mån10:00 – 12:00 Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreExame Theme 1
13:00 – 16:00 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreTheme 2 lecture: Ethics and Professionality. A pre-recorded lecture available at Canvas.
2020-09-15 tis09:00 – 16:00 Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreStudygroup A-J with IPL-supervisor.
2020-09-16 ons08:00 – 16:00 Gb306 KJ-Aulan AhIn, BjAnSeminar: Kritisk granskning
Halvklass
2020-09-18 fre09:30 – 15:30 Ga334, Ga442, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreExame Theme 2.
2020-09-21 mån10:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum morvan10-12 Betydelsen av miljö i arbetsterapeutiske modeller
13:00 – 14:00 morvanGå en promenad! Diskutér omgivningen och betydelsen för manniskor i alla ålder
14:30 – 16:00 Ga308 Forum Humanum morvan, ostwal14.30- 16 Diskussion av miljö faktorer som invirker på människan
2020-09-22 tis08:00 – 09:30 Ga308 Forum Humanum morvanFöreläsning: ValMO modellen och introduktion til aktivitetsdagbok
10:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum morvanFöreläsning och övning: Kommunikation/interview
13:00 – 14:00 Ga308 Forum Humanum morvanIntroduktion till at skriva en uppgift på arbetsterapeutprogrammet
14:30 – 16:00 Ga308 Forum Humanum morvanIntroduktion: Sveriges Arbetsterapeuter
2020-09-23 ons08:00 – 12:00Jobba i studiegrupp - planera interview och interviewguide
13:00 – 15:00 morvanHandledning till interviewguide ON-LINE
2020-09-24 tor08:00 – 16:00Studiegrupp - Interview och analys
2020-09-25 fre08:00 – 16:00Studiegrupp - Interview och analys
2020-09-28 mån11:30 – 12:00Lämna in skriftlig ValMO analys
13:00 – 16:00Granskning av annan grupps analys
2020-09-29 tis09:00 – 12:00 Gc310, Gd307 morvan, ostwalPresentation och feedback på ValMO analys
13:00 – 14:30 Ga308 Forum Humanum JoAInternationalisation at home - introduktion
2020-09-30 ons09:00 – 12:00 Gc310, Gc311 morvan, ostwalDo-it-yourself:
Occupational balance questionnaire
Life balance analys
2020-10-02 fre11:00 – 12:00Skicka frågor til lärare
2020-10-05 mån08:30 – 10:30 Gc310, Gd307 morvan, ostwalALC seminar baserad på OBQ och life balance
11:00 – 16:00Se inspelad föreläsning om "Experiental balance" och analyser din Experiental balance baserad på artiklen.
2020-10-06 tis08:30 – 09:00 morvan, segmarSkicka frågor om aktivitetsbalans till lärar
10:00 – 12:00 Gc310, Gc311 JoACultural Awareness
13:00 – 15:00 Gc310, Gd307 morvan, segmarSeminar om aktivitetsbalans
2020-10-07 ons13:00 – 15:00 Ga308 Forum Humanum EdEvModel Of Human Occupation I
2020-10-08 tor08:00 – 16:00 Ga308 Forum Humanum AhInSustainability day
2020-10-12 mån09:00 – 12:00 Gc311, Gd307 EdEv, segmarMOHO II
2020-10-14 ons08:30 – 11:00 Gb306 KJ-Aulan JoAInternationalisation at home
2020-10-15 tor09:00 – 12:00 Gc311, Gd307 EdEv, segmarMOHO seminarium
2020-10-16 fre08:00 – 09:30 Gc310 AhInSeminarium: Hållbar utveckling (halvklass)
10:00 – 11:30 Gc310 AhInSeminarium: Hållbar utveckling (halvklass)
2020-10-19 mån09:00 – 11:00 Ga308 Forum Humanum morvanFöreläsning: Canadian Model of Occupational Performance and Engagement
11:00 – 16:00Jobba m CMOP-E i studiegrupper
2020-10-20 tis08:00 – 10:00 Ga308 Forum Humanum JoAAktivitet i hälsofremmende og preventivt syfte
10:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum JoALevnadsvanor
2020-10-21 ons08:30 – 11:00 JoAInternationalisation at home -online
2020-10-22 tor11:00 – 12:00Publicere CMOP-E analys på Canvas
2020-10-23 fre09:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gd307 JoA, morvanSeminar CMOP-E
2020-10-26 mån09:00 – 10:00 morvanIntroduktion till examen - online
2020-10-30 fre23:00 – 23:45Lädda upp examinations uppgiften senast 23.55
2020-11-02 mån08:00 – 10:00 Ga308 Forum Humanum JoAAtt jobba som arbetsterapeut ? yrket, nationalt internationellt
10:30 – 12:00 Ga308 Forum Humanum JoAAT "från verkligheten"
2020-11-03 tis09:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum morvanFöreläsning och workshop: KOmmunikation och kroppsspråk
2020-11-04 ons13:00 – 15:00 Ga308 Forum Humanum morvanFöreläsning:Intentional Relationship Model
2020-11-06 fre08:30 – 10:30 Gc311, Gd307 morvan, ostwalSeminar: Kommunikation
11:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum JoAIntroduktion til grupp examination
2020-11-09 mån09:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum jontheFöreläsning: CPPF arbetsprocessmodel
2020-11-13 fre08:00 – 12:00 Gc310, Gc311 JoA, ostwalGrupp examen yrket arbetsterapeut
2020-11-16 mån08:00 – 16:00VFU
2020-11-17 tis08:00 – 16:00VFU
2020-11-18 ons08:00 – 16:00VFU
2020-11-20 fre09:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum JoARedovisning internationalisation at home
2020-11-23 mån08:00 – 12:00 Gc310, Gd307 JoA, ostwalPräsentation af förbättringsarbete
2020-11-25 ons09:00 – 12:00 Gc310 ostwalWorkshop: Arbetsterapeutiske modeller revisited ift praksis
2020-11-30 mån09:00 – 11:30 Ga308 Forum Humanum BjAn, morvanFöreläsning: Forskningsprocessen
13:00 – 15:00 Ga308 Forum Humanum morvanVetenskapsteori II
2020-12-02 ons13:00 – 15:00 morvanIntroduktion till forskningsansatser/vetenskapsteori uppgift -on-line
2020-12-04 fre09:00 – 11:00 Gc310 morvanSeminarium: AT o vetenskapsteoretiske synssätt (halvklass)
11:15 – 12:00 Ga308 Forum Humanum morvanIntroduktion til examination II
13:00 – 15:00 Gd307 morvanSeminarium: AT o vetenskapsteoretiske synssätt (halvklass)