student

2017-05-05

Värme- och Kraftföreningens Stipendium 2017 

Sedan 2012 delar Värme- och Kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten som tilldelas stipendium på 20 000 SEK.

Ansökan om stipendium 2017
För att kunna ansöka om VoK:s stipendium 2017 ska du ha utfört ett examensarbete inom vårt verksamhetsområde under HT 2016 eller VT 2017. Formulär för ansökan om stipendiet hittar du på vår hemsida, www.vok.nu, och ansökan skickas in till vårt sekretariat vok@afconsult.com. Ansökan ska vara inne senast 30 september 2017.

Stipendiaten förbinder sig att presentera sitt arbete under VoK:s konferens Panndagarna som äger rum i april 2018.


Om VoK
VoK är en ideell förening med medlemmar från bl.a. skogsindustri, processindustri och värmeproducerande företag samt leverantörer inom dessa branscher. Antalet medlemsföretaget uppgår idag till över 100 och flera högskolor finns också representerade.
Föreningens syfte är att, till nytta för medlemmarna, tillvarata drifterfarenheter från värme- och kraftproducerande anläggningar för att kunna förbättra teknik, säkerhet och miljöprestanda inom ramen för en god produktionsekonomi.
VoK arrangerar årligen två konferenser, ger ut informationsblad samt registrerar, sammanställer och informerar om skador och tillbud som rapporteras in från industrier med ång- och hetvattenanläggningar för energiproduktion.

 

Tidigare års stipendiater är:

2013 Värmedrivna vitvaror – Utvärdering ur ett tekniskt, ekonomiskt, klimat- och kundperspektiv med fokus på den hållbara stadsdelen Solbjer i Lund

Alma Hess och Sara Kralmark, Lunds Tekniska Högskola

2013 Säsongsvärmelagring av spillvärme – Ersättning av Halmstad fjärrvärmenäts spetsanläggning

Per Kårhammer och Nichlas Berg, Högskolan i Halmstad

2014 Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme

Mikaela Sjöqvist och Emilia Björe-Dahl, Linköpings Tekniska Högskola

2014 Characterisation of stormwater (sv. dagvatten) in bio-CHP plants − modelling and experimental investigation

Magnus Larsson, Kungliga Tekniska Högskolan

2015 Industriell symbios – Framtidens affärsmodell för Helsingborg

Emma Winqvist och Linda Martinsson, Lunds Tekniska Högskola

2015 Skadliga nollflödespunkter i Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm – En analys av dess förekomst och effekter

Erica Hellgren, Uppsala Universitet

2016 Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk

Viktor Lindström, Umeå Universitet