student

2019-05-13

Smålands Gille - Stipendium

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2019 ett stipendium.

Smålands Gille i Stockholm är en sammanslutning för smålänningar och ölänningar i Stockholm. Gillets syfte är at samla medlemmarna till olika aktiviteter för att skapa samhörighet och trevnad. En viktig del av verksamheten är att stärka kontakterna med hembygden.

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2019 ett stipendium på trettiotusen (30.000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna ett arbete (uppsats, examensarbete eller motsvarande) som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2019 eller höstterminen 2019.

Berättigad att söka stipendiet är inskrivna studerande vid Jönköping University eller vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Ansökan om stipendiet ska göras digitalt och insändas senast den 24 januari 2020 till Carl-Gunnar Peterson, carl-gunnar.peterson@telia.com

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande, arbetet (uppsatsen eller examensarbetet) och övriga handlingar som sökande vill åberopa. Den som erhåller stipendiet kommer att meddelas detta skriftligen senast den 31 mars 2020.

Information om stipendiet lämnas av Carl-Gunnar Peterson, tfn       08-715 71 23, Lars Gunnar Erlandsson tfn 08-612 15 73, Gert Knutsson, tfn 073-655 3160, Per Kronström, tfn 070-388 89 16 och Lisbeth Ribbing, tfn 070-777 55 51

Stockholm den 8 maj 2019

Smålands Gille -stipendiumPDF