student

2019-08-12

Hedvig och Victor Renströms Stiftelse

Studerande vid Jönköpings University har möjlighet att söka utbildningsstipendium från Hedvig och Victor Renströms stiftelse. Stipendium kan endast tilldelas studerande som är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län och företrädesvis inte själv kan antas kunna finansiera studierna. Ansökan kan ske från och med årskurs 2.  

 Ansökningsblankett kan rekvireras från stiftelsen, adress: Kungsgatan 14, 541 31 Skövde eller

info@renstromsstiftelse.se

Ansökningsblankett finns också att ladda ner härPDF

Ansökan ska vara inlämnad senast den 10 oktober.

Frågor kan ställas till stiftelsens stipendieansvarige: Claes Bengtsson, tel. 0705-510747.