student

2019-10-01

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2020, 10 000 USD

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., har glädjen att för tjugoandra gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

Stipendiaten skall:

- ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola,

- ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande,

- kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet,

- vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, t.ex. genom föredrag för enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resan.

Stipendiet delas ut vid SWEA:s årliga Sverigemiddag under sommaren. År 2020 kommer Sverigemiddagen att äga rum i Malmö i augusti.

För vidare information http://interkult.swea.org

Ansökan görs via ansökningsformulär som återfinns på SWEA:s hemsida. Ansökan skall vara inskickad senast den 15 januari 2020. Bilagor till ansökan kan bifogas formuläret alternativt skickas till kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer med e-postadress interkult@swea.org

Önskas ytterligare information, vänligen kontakta Paula Hasselgren, sammankallande i kommittén på e-postadress interkult@swea.org

SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med circa 7000 svenska kvinnor i ett 70tal lokala avdelningar i dryga 30-talet länder på fem kontinter. Det är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och syftet är att sprida svensk kultur och traditioner. SWEA ger donationer och stipendier på cirka 2 miljoner kronor per år. SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som utgör ett nätverk och skyddsnät för svenska kvinnor utomlands och ett starkt stöd för den svenska industrin ute i världen.
SWEA grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.

Enligt uppdrag Paula F Hasselgren/sammankallande i interkulturella stipendiekommittén