student
Studier

2019-12-20

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Stipendie för 1-årig traineetjänstgöring vid
Svenska Handelskammaren i Frankrike
Är du intresserad av en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och insikt i det franska
affärsklimatet och företagskulturen?

Frankrike är världens sjätte största ekonomi och Europas andra marknad med nästan 67 miljoner konsumenter. Med sin centrala position i Europa, välutbyggd infrastruktur och attraktiva etableringsmöjligheter lockar Frankrike många utländska investerare. Landet satsar mycket på högteknologi och andelen högutbildad personal är stor. Den svenska exporten till Frankrike har
kontinuerligt ökat de senaste åren och svenska företag är väl ansedda i Frankrike. Drygt 400 svenska dotterbolag och totalt omkring 1 000 etableringar gör att Sverige är på stark frammarsch i Frankrike. Företag som IKEA, Volvo, H&M och SKF finns sedan länge på plats och landet betraktas på många sätt som en strategisk knytpunkt i Europa. Det händer mycket just nu i Frankrike och
landet har det senaste aren uppnatt en ny positition inom Europa och även pa den globala spelplanen. Detta lägger grunden till mycket goda framtidsutsikter för Svensk-Franska partnerskap och affärsutbyten i framtiden.
Det är viktigt att flera unga svenska talanger lär sig franska och får god insikt i franskt affärskultur och näringsliv.

Svenska Handelskammaren i Frankrike och Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse har i detta syfte ingått ett nytt samarbete som erbjuder en unik möjlighet att bygga kompetensen inom internationell handel och industri, lära känna den svensk-franska affärsvärlden, utveckla kunskapen i affärsfranska och kännedomen om den svensk-franska affärskulturen. Som stipendiat får Du tillgång till ett värdefullt nätverk av kontakter inom det svensk-franska näringslivet och ges en god bas för fortsatt framtida befattningar i svenskt och internationellt näringsliv och entreprenörskap.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelses syfte är att främja studier och internationella erfarenheter på
eftergymnasial nivå framförallt där universitetsstudier kombineras med språk. Gull & Stellan drev tillsammans en läderfabrik i Uddevalla under sina verksamma år. De båda reste mycket och bildade sig kontinuerligt. De använde sig flitigt av både engelska och andra sprak och de hade ett brinnande intresse för internationellt affärs- och kulturliv. Mer om stiftelsen här:
https://www.ljungbergsstiftelsen.se/


Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse finansierar med detta stipendie traineetjänstgöring under ett år på Svenska Handelskammaren i centrala Paris. Här får Du aktivt delta i den mångfacetterade verksamheten för att främja det svensk-franska affärsutbytet och de svenska investeringarna i rankrike - samt ta dina kunskaper i franska till oanade höjder!

ARBETSUPPGIFTER OCH STIPENDIESUMMA
Som stipendiat kommer du att aktivt delta i Svenska Handelskammaren i Frankrikes globala arbete med affärsutveckling, handels- och främjandeaktiviteter. I dina arbetsuppgifter kommer att ingå att arbeta med produktionen av vårt nyhetsbrev, vår hemsida och kommunikation via våra sociala media kanaler, medlemsrekrytering samt nätverksuppbyggnad, med särskild fokus på den dynamiska fransk-svenska innovation/entreprenörskap/tech start-up miljön. Du kommer också att få arbeta med Handelskammarens konferens/uthyrningsverksamhet och domicilieringstjänster. Ett större omfattande projekt med att uppdatera, kartlägga, analysera och presentera svenska företag och investeringar i Frankrike är ytterligre en arbetsuppgift där stipendiaten kommer att ha en viktig
roll. Stipendiesumman utbetalas i form av en lön motsvarande 1 521 € brutto per månad.

PROFIL / KOMPETENS
Stipendiet riktar sig till unga kreativa affärsbegåvningar. Du är initiativrik och visar prov på entreprenörsanda. Du bör ha avslutat en ekonomisk högskoleutbildning pa Kandidatnivå, gärna på Masternivå, med inriktning på marknadsföring och ekonomi, kommunikation eller
ingenjörsvetenskap. Du måste utöver svenska ha goda kunskaper i franska och engelska och ha lätt att formulera dig väl i tal och skrift. Du brinner för att bygga nätverk och att vara ”service minded” är något helt självklart för dig. Känner du igen dig i denna beskrivning? Vi ser fram emot din ansökan!

ANSÖKAN
Stipendietjänsten tillsätts i juni 2020 för ett år.
Du som söker stipendiet skall vidare antingen studera, vara mantalsskriven, och/eller ha en nära
anknytning till Uddevalla eller Trollhättans kommun.

Ansökan med CV och personligt motivationsbrev på franska skickas till Katarina Lööf, Svenska
Handelskammaren i Frankrike, e-mail: katarina.loof@ccsf.fr senast den 31 mars 2020.
Urvalsprocessen kommer att pågå löpande.
Det slutliga valet av stipendiat åligger Handelskammaren i samarbete med Gull och Stellan Ljungbergs Stiftelse.
Ytterligare information om Svenska Handelskammarens verksamhet finner du på www.ccsf.fr