student

2020-01-15

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner

Resestipendium för projektarbete i Turkiet, Väst- och Centralasien 2020. Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner utlyser härmed ett resestipendium om 10 000 kr
till enskild person som stöd för projektarbete inom ramen för verksamhetsområdet för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Projektet kan vara ett led i såväl akademisk forskning som
populärvetenskapligt arbete. Även praktisk och tillämpad forskning kan stödjas. Stipendiet ges inte för medverkan i utbildning (kurser etc.). Projektet förutsätts genomföras under 2020. Två veckors kostnadsfritt boende på institutet under stipendietiden kan erbjudas, men endast under förutsättning att man bokar i god tid före vistelsen.
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ”har till ändamål att främja svensk forskning, främst humanistisk och samhällsvetenskaplig, i Turkiet och östra medelhavsområdet samt andra regioner som språkligt,
kulturellt eller historiskt har anknytning därtill” (§ 1 i stadgarna, se http://www.srii.org). Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner är en stödorganisation till institutet och arrangerar egna kulturprogram.
Läs om tidigare beviljade stipendier: www.istanbulvanner.se (fliken ”Stipendium” till vänster).

Några speciella ansökningsformulär finns inte. Ansökan ska innehålla:
· projektplan inklusive budget (max. 3 sidor)
· CV (max. 2 sidor)

Observera:
· Projektplan och CV får tillsammans inte överstiga fem sidor.
· Projektplanen måste omfatta följande fem punkter: 1. Bakgrund, 2. Mål med projektet, 3. Aktivitetsplan, 4. Resplan/tidsplan, 5. kostnadsplan/budget.
· Om det föreslagna projektet har ytterligare finansiärer eller ingår som del av ett större projekt ska detta framgå av ansökan.

Ansökan ska insändas per e-post (info@istanbulvanner.se) och vara föreningens styrelse tillhanda senast söndagen den 23 februari 2020.
Stipendiet kommer att delas ut vid Vänföreningens årsmöte 15 april 2020. Utbetalning av stipendiebeloppet sker i två omgångar. Hälften betalas ut i anslutning till årsmötet. Den andra hälften betalas ut sedan arbetet skriftligen redovisats.

Arbetet ska ha redovisats i en skriftlig rapport (1–2 sidor) senast 31 januari 2021. Rapporten skickas till info@istanbulvanner.se och kommer att publiceras på Vänföreningens hemsida. Frågor kan ställas till Johan Heldt: johan.heldt@lingfil.uu.se eller tel. 018–4711418 (arbete),
076–8927363 (mobil).

Stockholm i januari 2020
Styrelsen för Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner