student

2020-02-18

Fläktwoods Resestipendium

Student vid Ingenjörshögskolan i Jönköping, som genom gott studie­resultat eller väl genomfört examens­arbete/projektarbete visat särskilda färdig­heter, kan tilldelas Fläkt Woods ABs resestipendium. Stipendiet skall användas för studier utomlands i anslutning till ingen­jörsstudierna.

Stipendiaten redovisar användningen av stipendiet till Fläkt Woods genom mindre rapporter under och efter utlandsvistelsen.

Resestipendiet avses delas ut en gång om året i samband med Ingenjörshögskolans våravslutning.

Ansökningsblankett återfinns härWord

Ansökan skickas till: stipendieradet@ju.se senast 15 april.