student

2020-02-18

Kreditkolls Fintech Stipendium

Storbankernas fysiska kontor försvinner och får konkurrens av nya snabbfotade aktörer som neobanker och uppstickarbanker. Nya valutor poppar upp i exceptionell fart. Vi lever i en tid av digitalisering, ökad mobilitet, nya sätt att handla och nya former av kommunikation. Den digitala transformeringen och den teknologiska innovationen inom finanssektorn drar till sig mycket pengar från riskkapitalister.

Kreditkoll vill främja denna riktning med ett årligt stipendium, Kreditkolls Fintech-stipendium på 5000 kr.

Krav för ansökan

  • Du är aktivt studerande på heltid.
  • Du skriver en C-, D-uppsats eller motsvarande på någon högskola eller universitet, i Sverige eller med utlandsstudier.
  • Din uppsats berör fintech - någon aspekt av produkt/tjänst med teknologisk innovation som används eller kan användas där kärnverksamheten i huvudsak handlar om finansiering. Det kan handla om teknik, säkerhet, juridik, ekonomi etc.
  • Ett grundläggande syfte med uppsatsen bör vara att vidare arbete kan leda till effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor.

Hur vinnaren utses

Vinnaren av stipendiet utses baserat på följande:

  • Hur väl uppsatsen svarar mot ansökningskraven.
  • Uppatsinnehållets nivå av innovation och unikitet.

Tid för ansökan

Kreditkolls fintech-stipendium delas ut 1 gång per år, antingen under höstterminen eller vårterminen. Nästa tillfälle är Vårtterminen 2020 och din ansökan ska vara oss tillhanda senast 2020-04-30.

Hur ansökan går till

Ansökan skickas, märkt med Ansökan Fintech-stipendium, via e-post till info@becksolutions.se. Genom att skicka in din ansökan godkänner du att vi behandlar dina personnuppgifter tills det att en vinnare är utsedd. De kommer inte användas i något annat syfte. Du godkänner också att en referens till den vinnande uppsatsen publiceras på denna sida. Endast en komplett ansökan behandlas och ska innehålla följande:

  • En text som kort beskriver uppsatsens problem, tillvägagånssätt och diskussion.
  • Bevis på högskole- eller universitetsstudier, exempelvis kopia av studentkort eller kopia av studieintyg.
  • Namn, personnummer, kontaktuppgifter, utbildning och skola.

Vinnaren utses 2 veckor efter sista ansökningsdag och kontaktas vidare för utbetalning av stipendiet. Prissumman på 5000 kr fördelas på den/de som skrivit den vinnande uppsatsen.

https://www.kreditkoll.nu/fintech-stipendium