student
Studier

2020-04-09

Årets Exjobb

Studenter verksamma vid svenska universitet och högskolor samt svenska medborgare som studerar vi utländskt universitet och som utfört examensarbete inom leanområdet på kandidatnivå eller masters/magisternivå kan söka stipendiet Årets examansarbete. Arbetet ska vara utfört under läsåret 2019/2020.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Värdering sker utifrån tillämpbarhet i praktisk verksamhet och/eller teoretiska bidrag, nyhetsvärde, originalitet och metodtillämpning.

HUR SÖKER DU?

Ansökan tillsammans med en pdf-version av examensarbetet skickas via e-post till info@leanforum.se. Ansökan ska vara inskickad senast 30 juni 2020.

>> Ladda ner ansökan här

Du får en personlig bekräftelse via e-post på att vi har tagit emot ansökan. Hör av dig till adressen ovan om du inte har fått bekräftelsen inom en arbetsdag.

UTDELNING

I normala fall tillkännages och delas stipendiet ut vid konferensen Lean Forum i oktober. På grund av corona-situationen återkommer vi till hur priset kommer att delas ut 2020. Vinnaren förväntas presentera sitt examensarbete i en kort artikel samt om möjligt i en muntlig presentation.