student
2021-02-16

2021-02-16

Svenska handelskammaren i Frankrike erbjuder två stipendier hösten 2021

I samarbete med Stipendiefonden för svensk utlandsungdom och Svensk-franska språkfonden utlyser Svenska Handelskammaren i Frankrike två ettåriga traineetjänster i Paris med start i september 2021.

Stipendiaten får aktivt delta i den mångfacetterade verksamheten för att främja det svensk-franska affärsutbytet och de svenska investeringarna i Frankrike och får tillgång till ett vidsträckt nätverk av kontakter inom det svensk-franska näringslivet. Stipendiaterna får således en god bas för ledande framtida befattningar i svenskt och internationellt näringsliv och entreprenörskap.

Ansökan med CV och personligt motivationsbrev på franska skickas till Katarina Lööf, Managing Director, Svenska Handelskammaren i Frankrike, e-mail: katarina.loof@ccsf.fr senast den 16 april 2021.

Urvalsprocessen kommer att fortgå löpande.

Länk till vår hemsida för mer information om traineetjänsterna: https://www.ccsf.fr/news/deux-nouvelles-offres-demploi-a-la-chambre-de-commerce-suedoise-en-france/