student
2021-03-08

2021-03-08

Civilsamhällets uppsatsstipendium 2021

Har du skrivit en uppsats om civilsamhället? Bidrar din uppsats till ny kunskap om det civila samhällets
betydelse, roller och ansvar i samhällsutvecklingen? Då har du chansen till ett stipendium om 10 000
kronor! Stipendiet avser uppsatser som skrivits hösten 2020 och våren 2021 och delas ut av Ideell Arena.

Välkommen med din ansökan före den 23 augusti!
Kriterier för ansökan • Uppsatsen ska ha skrivits under 2020 (ht) eller 2021 (vt) och primärt vara relevant i en svensk kontext och för organisationer i civilsamhället.

• Uppsatsen är godkänd på kandidat-, magister- eller masternivå.

• En beskrivning bifogas varför din studie är viktig och intressant för civilsamhället* och samhällsutvecklingen i Sverige. Max 2 000 tecken.
Hur bedöms din uppsats?

• Uppsatsen bedöms utifrån kunskapsbidrag om civilsamhället, originalitet, vetenskaplig kvalitet och språklig kvalitet.

• En akademisk jury utser pristagare och delar även ut ett hedersomnämnande.

• Den/de som skrivit den främsta uppsatsen belönas med diplom och ett stipendium om 10 000 kronor. Utmärkelsen delas ut på LedarskapsArenan 2022, som arrangeras av Ideell Arena i februari.

Vem delar ut stipendiet?
Stipendiet delas ut av Ideell Arena – ett partnerskap där över ett hundra ideella riksorganisationer samverkar i syfte att främja kunskapen om ideell sektor och dess ledarskap. Pristagaren utses av en jury, bestående av Martha Middlemiss Lé Mon (juryns ordförande), Uppsala universitet, Malin Arvidson, Lunds universitet, Malin Gawell, Södertörns högskola, Marie Nordfelt, Karlstads universitet, Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, och Stefan Einarsson, Handelshögskolan i Stockholm.

Med stipendiet vill Ideell Arena bidra till ökad kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och särskilda logiker och utforskandet av civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen.

Deadline för ansökan
Skicka din uppsats och din motivering till karin.forsberg@ideellarena.se senast den 23 augusti 2021.
Vid frågor om utlysningen, vänligen kontakta Erik Sjöstrand, erik.sjostrand@ideellarena.se.

* En arena skild från staten, näringslivet och familjen, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. I civilsamhället ingår ideella föreningar, icke-vinstutdelande organisationer inom välfärden (s k idéburna organisationer), stiftelser och trossamfund samt nätverk och andra former av engagemang

Cookie inställningar