student
2021-03-24

2021-03-24

Dick Birgerssons Minnesfond

Student vid Tekniska Högskolan i Jönköping, som visat speciellt prov på entreprenörskap, innovationer och nytänkande kan tilldelas Dick Birgersson-stipendiet.

Dick hade ett valspråk: ”Det här måste ju gå att göra på något bättre vis” och förhoppningen är att stipendiaterna kan inspireras och uppmuntras av Dicks idéer och valspråk att våga testa sina idéer och se möjligheter överallt.

Dick Birgersson föddes den 30 mars 1936 och startade eget 1969 under namnet Birgerssons Verkstads AB; BIVAB. Namnet ändrades senare till Tranås Hydraulik AB.

Exempel på produkter företaget utvecklade var ett effektivt redskap som kunde används vid angelfiske. Man började också med tillverkning av ett stöd som jägare kan använda för sina gevär vid jakt. De så kallade gåstavarna blev också en stor framgång.

Dick startade under senare år Tranås Idéutveckling, där medlemmarna kunde träffas och diskutera idéer och göra industribesök för att komma fram till produkt- och produktionsutvecklingar på företagen i regionen. Trots att Dick under sitt sista år var svårt sjuk (han avled 30 augusti 2005) var hans intresse för idéer och nya innovationer lika stort.

Stipendierna delas ut en gång om året i samband med Tekniska Högskolans avslutningsceremoni vid vårterminens slut. Stipendiesumman är 5 000 kr

Stipendiaten redovisar till huvudmannen för minnesfonden hur stipendiet har utnyttjats genom en mindre rapport.

Ansökningsblankett återfinns härWord:

Ansökan skickas till: stipendieradet@ju.se senast 21 maj 2021.