student
2022-01-11

2022-01-11

Utlandsstipendium Hans Werthén Fonden

Sugen på internationella studier? Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Gå in på www.iva.se/om-iva/stipendier-och-priser/

eller kontakta Caroline Linden, telefon 08-791 29 51
eller e-post caroline.linden@iva.se.

Ansökningsportalen är öppen till den 1 mars 2022.
Hans Werthén Fonden ger varje år till ett femtontal högskoleutbildade
yngre personer stipendier inom för näringslivet viktiga områden för
cirka ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå,
MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.
Stipendiet är på 100 000–200 000 kronor.

Cookieinställningar