student
2022-04-13

2022-04-13

J.A Hertz Donationsfond

Vi vill härmed göra er uppmärksamma på att Göteborgs Hamn årligen delar ut donationer som man kan ansöka om, och vi ber er att distribuera denna information till berörda personer.

Framlidne direktör J.A. Hertz bestämde i sitt testamente att stipendiet eller rese-understödet skall användas för ”unga män, som i utlandet vilja tillägna sig mera djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om utvecklingen av vårt lands handel, särskilt hamnanläggningar och sjötransporter”.
Viktigt är att Du kan styrka med ett intyg att Du blivit antagen för studier eller
praktikplats utomlands.

Ansökningsblankett Word, 24.7 kB.


Ytterligare information gällande fonden ges via email till: carina.larsson@portgot.se
Sista anmälningsdag är 15 augusti årligen.


Med vänlig hälsning
GÖTEBORGS HAMN AB
Ekonomi
Carina Larsson

Cookieinställningar