student
2022-06-20

2022-06-20

Svenska utvärderingsförenings uppsatstävling

Delta i uppsatstävling om utvärdering!
Skriver du uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå med koppling till utvärdering? Ställ upp i SVUFs
uppsatstävling! Bidrag kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till utvärdering.

Svenska utvärderingsföreningen, SVUF, är ett professionellt utvärderingsforum som har till uppgift att främja olika typer av
utvärderingspraktiker för att stärka demokratin, förbättra kvaliteten på beslutsunderlag, samt gynna en konstruktiv och
kritisk diskussion om utvärdering.


Om uppsatspriset
Som ett led i dessa strävanden utlyser SVUF nu ett uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett
examensarbete (kandidat-, magister- eller masternivå) med inriktning mot utvärdering vid ett svenskt universitet/högskola under perioden 1 september 2021 – 1 september 2022.


SVUF välkomnar uppsatser från valfri disciplin, så länge de har en tydlig koppling till utvärdering. Såväl teoretiska som empiriska bidrag är aktuella. Det kan handla om t.ex. uppsatser som berör utvärderingar inom specifika områden, utvärderingens roll i samhället, eller metodfrågor i utvärderingsfältet. Det viktigare är att de utvecklar och stärker förståelsen för utvärdering eller utvärderingsliknande aktiviteter och fenomen.
Deltagande i tävlingen kan ske genom att uppsatsförfattarna själva skickar in sina uppsatser, men även handledare eller lärare är välkomna att skicka in ett bidrag å författarnas vägnar. Sänd uppsatsen i pdf-format till info@svuf.nu senast den 1 september 2022.


Vinsten består i den sammanlagda prissumman 10 000 kronor, som utbetalas i form av ett stipendium till författaren/-na av
den vinnande uppsatsen i samband med SVUF konferensen i Stockholm 12-14 oktober 2022.
Bedömning
Uppsatserna bedöms av SVUFs styrelse bestående av representanter från både näringsliv, högskolor/universitet och myndigheter. Juryn bedömer den praktiska relevansen och vetenskapliga kvaliteten hos varje uppsats i relation till SVUFs intresseområden.
Viktiga datum
 1 september 2022: sista dag att skicka in tävlingsbidrag.
 Första veckan i oktober 2022: vinnaren meddelas på SVUFs hemsida samt via mail.
 12-14 oktober 2022: prisutdelning på SVUFs konferens i Stockholm
Vid eventuella frågor kontakta: info@svuf.nu

Cookieinställningar