student
2022-10-28

2022-10-28

Elyns Stipendium

Är du intresserad av att skriva din C- eller D-uppsats inom hållbar utveckling och förnybar energi? Elyn är en nytänkande jämförelsetjänst för elavtal med ett särskilt fokus på förnyelsebar el. Vi vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av energimarknaden för att undvika en kommande klimat- och miljökris.

Med vårt nyinstiftade uppsatsstipendium vill vi belöna dig som skriver en uppsats som belyser ämnet en grön omställning inom energisektorn.

Vem kan ansöka om stipendiet?

Ett stipendium för studenter

Elyns stipendium är till för dig som är student och ska skriva eller skriver din C- eller D-uppsats vid universitet eller högskola i Sverige. Stipendiet är främst till för att finansiera ditt forskningsarbete i form av litteratur, datainsamling eller andra nödvändiga kostnader.

Stipendiesumman

Hur mycket är stipendiet värt?

Värdet på Elyns stipendium uppgår till 7 500 kr och delas ut en gång per år. Om det är flera författare delas denna summa lika mellan er.

Vill du ansöka?

Uppgifter som behövs för att ansöka

  • En sammanfattning av vad din uppsats ska handla om samt hur den inkluderar ämnet kring en grön omställning i energisektorn (max. 500 ord).
  • En kort motivering till varför du förtjänar att få stipendiet
  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter
  • Lärosäte och utbildning (bevis på utbildningen krävs)

Skicka din ansökan till: stipendium@elyn.se

Sista ansökningsdag: 2023-06-30

Regler och villkor

Så utses vinnaren

Vinnaren av Elyn stipendiet utses av en jury bestående av medarbetare från Elyn. Ansökningarna bedöms utifrån ett helhetsperspektiv som b.la. innefattar kreativitet och relevans inom ämnet.

Övriga regler och villkor

  • Ansökan måste vara oss till handa innan sista ansökningsdag.
  • Vinnaren utses under juli 2023.
  • Juryns beslut går inte att överklaga.
  • Utbetalningen sker först när stipendiatens uppsats är inlämnad till lärosäte.
  • Vinnaren ger sitt godkännande att Elyn kan komma att använda namn och uppsats i marknadsföringssyfte.
Cookieinställningar