Kursen Hälsa, mat och etik 7,5 hp erbjuds inte mer vid Högskolan för lärande och kommunikation. Examinationer och kompletteringar i kursen kan genomföras enligt nedanstående.

För att slutföra din kurs måste du senast den 15 april 2017 anmäla intresse till Jennie.Ahlgren@ju.se Meddela namn, personnummer, vad du vill komplettera och vilket år du har gått kursen. Därefter kommer det att planeras deadlines för olika examinationsuppgifter. Du kommer att få dessa som svar på ditt mail.

Observera att inga kompletteringar ska kunna genomföras efter december 2017.