Dessa fristående kurser kommer att upphöra vid Högskolan för lärande och kommunikation. Handledning steg I slutar vecka 3, 2017 och erbjuds inte mer. Handledning steg 2 erbjuds en sista gång till våren 2017 och följs med Handledning steg 3, hösten 2017. Examinationer och kompletteringar i kursen kan genomföras enligt nedanstående.

Du som redan har gått någon eller några av dessa kurser kan genomföra alla återstående examinationer och kompletteringar under 2017. För att delta i någon/några examinationer måste du senast den 15 april 2017 anmäla intresse till kursansvarig lärare Eva.Dahlqvist@ju.se Meddela namn, personnummer och vad du vill komplettera. Därefter kommer det att planeras eventuella uppsamlingstillfällen för examinationer och deadlines kommer att anges. Du kommer att få dessa som svar på ditt mail.

Observera att inga kompletteringar ska kunna genomföras efter december 2017

Du som påbörjar Handledning steg 2 under våren 2017 kommer att få deadlines för omexaminationer under hösten 2017.

Du som påbörjar Handledning steg 3 under hösten 2017 kommer att erbjudas möjlighet att slutföra dina examinationer under våren 2018.