student
Sidan uppdaterad 2019-10-17

Internationella relationer 7,5 hp

Kursen Internationella relationer vid Högskolan för lärande och kommunikation kommer att erbjudas vt-20. Därefter kommer kursen att utgå eller förändras väsentligt. Du som har läst och inte slutfört denna kurs erbjuds två examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer vt-20. Deadlines för samtliga examinationsmoment i kursen är 27 juni 2020 och 8 augusti 2020.

För att kunna delta i examinationen ska du i god tid och senast 10 dagar innan deadlines kontakta kursens lärare Berndt.Brikell@ju.se Ange namn, personnummer, kurs och examinationsmoment du vill delta i.

Cookieinställningar