student

Kommunikation och teknologi 7,5 hp

Kommunikation och teknologi 7,5 hp

Kommunikation och teknologi 7,5 hp, delkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap A 30 hp LKMA17 erbjuds inte mer vid Högskolan för lärande och kommunikation. Examinationer och kompletteringar i kursen kan genomföras enligt nedanstående

Omexaminationstillfällen

Omexaminationsdatum 1: 17 augusti 2018
Omexaminationsdatum 2: 17 oktober 2018

Kontakta Eva-Lotta Palm, utbildningsledare för MKV-programmet, om du vill omexamineras i kurserna.