Publicerades 13 sep 2021

Kursen Projektledning 7,5 hp med kurskod LPLG10 läggs ned efter kurstillfället ht-21. I kursen finns 6 examinationsmoment och de återstående examinationstillfällen är:

Graf

Samtliga examinationer inträffar som Inspera tentamen och är tillgängliga från 10.00 första dagen och stänger 22.00 sista dagen. Tentamen ska anmälas senat 10 dagar innan examinationen öppnar via https://www.student.ladok.se/student/loggain Se mer om digitala examinationer på https://ju.se/student/digital-tentamen/