student
Sidan uppdaterad 2016-05-18

Spanska nybörjarkurs l, Spanska nybörjarkurs II, Spanska 1-30 hp

Spanska nybörjarkurs I, Spanska nybörjarkurs II och Spanska 1-30 hp erbjuds inte mer vid Högskolan för lärande och kommunikation. Du som har gått någon eller några av dessa kurser kan genomföra alla återstående examinationer och kompletteringar i augusti 2016.

Spanska nybörjarkurs I, Spanska nybörjarkurs II och Spanska 1-30 hp erbjuds inte mer vid Högskolan för lärande och kommunikation. Du som har gått någon eller några av dessa kurser kan genomföra alla återstående examinationer och kompletteringar i augusti 2016.

För att kunna delta i någon/några examinationer måste du senast den 10 juni anmäla intresse till ayme.pino@ju.se Meddela namn, personnummer och kurs för din examination. Observera att det förekommer olika examinationer i en och samma kurs och om du har flera kompletteringar i en och samma kurs måste du ange vilken/vilka delar du vill komplettera.

Alla som anmäler intresse enligt ovan kommer att få ett svar med exakt datum för den aktuella examinationen. Om det handlar om skriftliga salstentamina kan det krävas tentamensanmälan enligt beskrivningar på studentwebben.

Vid behov kommer det att erbjudas nya examinationstillfälle i november. Därefter erbjuds inte någon möjlighet till kompletterande examinationer.


Kontakt

Dusan Zelic

Utbildningsledare för fristående kurser

Dusan.Zelic@ju.se

Cookieinställningar