student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Anatomy and Physiology, Basic Course, 7,5 högskolepoäng
Anatomy and Physiology, Basic Course, 7.5 credits
Kurskod:HANG18
Fastställd av:Utbildningsrådet 2017-11-28
Gäller fr.o.m.:2018-11-05
Version:1
Diarienummer:2018/146 (313) Department of Natural Science and Biomedicine
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:ME1
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Upon completion of the course the student should have the abilitity to:

Kunskap och förståelse

  • describe and explain basic human descriptive anatomy
  • describe and explain basic human physiology.

Innehåll

- all organ systems in the human body
- medical terminology

Undervisningsformer

The course is implemented in the form of lectures, seminars and laboratory lessons.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

The first examination, within the course period, will be a written or an oral individual examination. Reexaminations will be written individually.

A university lecturer serves as the course examiner.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2014). Introduction to the Human Body. Hoboken: Wiley.
or
VanPutte, C. L. (2016). Seeley´s Essentials of Anatomy and Physiology. New York: McGraw Hill Higher Education.

Together with one of the atlases of anatomy below:

Dauber, W. (2007). Pocket Atlas of Human anatomy: Founded by Heinz Feneis. Stuttgart: Thieme.
or
Netter, F.H. (2014). Atlas of Human Anatomy. Philadelphia: Saunders/Elsevier.

Add compendium.

Latest edition of the course literature shall be used.
Sidan uppdaterad 2013-06-17