student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Psychology, basic course, 7,5 högskolepoäng
Psychology, basic course, 7.5 credits
Kurskod:HPBG19
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-04-03
Gäller fr.o.m.:2019-11-04
Version:1
Diarienummer:Department of Social Work
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:PS1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Psykologi

Lärandemål

Upon completion of the course the student should have the ability to:

Kunskap och förståelse

  • describe human behavior from a biopsychosocial perspective
  • describe neurological structures of importance to human behavior
  • describe normal human psychological development and central personality theories
  • account for social psychological factors and the importance of motivation for human behavior
  • explain relationships between psychological factors and health, illness and well-being
  • explain the course of crises and the significance of treatment for people in crisis.

Färdighet och förmåga

  • apply psychological theories to issues/situations within your own profession.

Innehåll

- neuropsychology
- personality psychology
- developmental psychology
- cognitive psychology
- social psychology
- health psychology
- perception psychology
- motivation psychology
- emotion psychology
- crises psychology

Undervisningsformer

The course is conducted through lectures, group discussions and seminars.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

The examination will be based on one individual examination and written assignments.

University lecturer serves as the course examiner.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written examination5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Written assignments2,5 hpU/G

Kurslitteratur

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (2015). Psychology. The science of mind and behaviour. McGraw-Hill.

Additionally, approximately 100 pages course literature will be added according to course coordinators' instructions.

Latest edition of the course literature shall be used.
Sidan uppdaterad 2013-06-17