student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svetsspecialist och Svetsinspektör - IWS, IWI-S

225 yhp

render as cardsrender as list

2018 HT

Obligatorisk
Kurskod
YTKVY8
Veckor
35 - 38 201835
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YTSPS8
Veckor
42 - 02 201842
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YTSMS8
Veckor
47 - 02 201847
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YTSMU8
Veckor
40 - 46 201840
Kursplan
HTML  PDF

2019 VT

Obligatorisk
Kurskod
YTL2S9
Veckor
04 - 16 201904
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YTSPK9
Veckor
08 - 15 201908
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YTSIR9
Veckor
16 - 26 201916
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YTSKO9
Veckor
03 - 07 201903
Kursplan
HTML  PDF
https://kursinfoweb.hj.se/app.php/programplan?jsonp=true