student

Examensarbete utomlands, HLK

Examensarbete utomlands, HLK

Om du har en internationell frågeställning i ditt examensarbete/uppsats kan det vara intressant att samla in fakta och skriva examensarbetet utomlands. Ta kontakt med utbildningsledaren för ditt program om du vill förlägga en del av din tid för examensarbetet utomlands.

Ditt examensarbete bedöms av en examinator på HLK och det handlar inte om någon form av tillgodoräknande i din examen. Examensarbetet hanteras som vilket examensarbete som helst, det är bara att du har valt att förlägga arbetet utomlands.

Detta innebär att du inte kan söka extra studiemedel för resa, försäkring eller ökade levnadskostnader. För att finansiera din vistelse utomlands i samband med examensarbetet kan du söka stipendier som olika organisationer utlyser. 

Tips för dig som vill skriva examensarbete utomlands

  • Prata med lärare på HLK - många har goda kontakter med högskolor och organisationer utomlands.
  • Ta kontakt med Internationella kontoret.
  • Det finns många svenska organisationer och företag som har kontor utomlands, ta gärna kontakt med dem.

MFS stipendium

Sök MFS stipendium 27000 kr och skriv din fältstudie i ett utvecklingsland.

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. Inom ramen för programmet ska stipendiaten samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland under 8 sammanhängande veckor där fokus ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Stipendiet riktar sig till dig som vill göra ett examensarbete på C eller D-nivå i ett utvecklingsland (se dac lista över länder som programmet omfattas av).

MFS riktlinjerPDF

Dac listaPDF