student

Campus Brasilien

Campus Brasilien

I Brasilien finns samarbeten i städerna Sao Paulo, Curitiba och Florianapolis.

I Brasilien samarbetar vi med universiteten Universidade Federal do ABC(UFABC), University of Sao Paulo (USP) och Universidade Do Etado De Santa Catarina (UDESC). Vi har väl fungerande samarbeten med Handelskammaren i Sao Paulo, svenska företag som Scania, ABB och Semcon samt brasilianska företag som Intelbras. Totalt erbjuds på årsbasis 15-20 studenter möjligheten att studera och göra företagspraktik/exjobb i det intressanta landet Brasilien.

 

För NFK på detta campus gäller följande:

Program

Termin

Industriell ekonomi och produktionsledning

5

Produktionsutveckling och design

4

Logistik och ledning (Endast till Florianapolis)

4

Sustainable Supply Chain Management (Florianapolis)

4 Vid frågor, kontakta
jth-ic@ju.se