Nära verkligheten & framtiden

Vi tycker att kännetecknet på en bra utbildning är att den gör dig väl förberedd för det som kommer efter examen. Genom att få en rättvis bild av verkligheten, och värdefulla kontakter för framtiden blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Science Park

Jönköping University jobbar nära Science Park. Där kan du få den stöttning och hjälp du behöver för att komma vidare med din affärsidé. Läs mer om Science Park

På JU börjar din framtid redan under studietiden. Därför är det viktigt att både du och vi har en nära relation med arbetsmarknaden. Vi lägger stor vikt vid att våra utbildningar ska erbjuda verksamhetsförlagd utbildning, näringslivsförlagda kurser eller kontakt med partnerföretag. Dessutom anordnas flera arbetsmarknadsdagar som ger dig möjlighet att knyta kontakter med framtida potentiella arbetsgivare inom just ditt yrkesområde.

Science Park

På Science Park erbjuds stöttning och hjälp för att ta din affärsidé framåt. Jönköping University har ett nära samarbete för att du som student ska kunna nyttja Science Park på bästa sätt.

Genom JU och Science Park får du optimala förutsättningar för att utveckla dina affärsidéer och bygga nätverk. Läs mer om Science Park

Hälsohögskolan

Verksamhetsförlagt utbildning (VFU) ingår i alla program på Hälsohögskolan. Upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsprogrammen.

VFU ger dig möjlighet att prova på och lära känna det yrkesområde du siktar mot. Dessutom ger det dig möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare och kollegor. Hälsohögskolan samarbetar med cirka 360 institutioner och avdelningar inom kommun, landsting och privat sektor.

Högskolan för lärande och kommunikation

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ger dig möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare, samtidigt som du får prova på ditt kommande yrkesområde.

På samtliga av skolans utbildningar genomförs VFU om minst 5 veckor. Upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsprogrammen.

Jönköping International Business School

Jönköping International Business Schools har ett nära samarbete med näringslivet. Som JIBS-student får du kontakt med näringslivet vid flera tillfällen, och många av dina kurser kommer att vara nära knutna till både stora, små, lokala, nationella och multinationella företag.

På flera utbildningar får du som student jobba nära ett partnerföretag. Det ger dig möjlighet att få lösa autentiska problem hämtade från företagens verklighet. På så sätt får du redan under studietiden chansen att integrera teoretiska begrepp med praktisk erfarenhet.

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan samarbetar med flera hundra företag inom olika branscher. Genom bland annat praktik, projektarbeten och företagsbesök får du praktisk erfarenhet och möjlighet till direktkontakt med framtida arbetsgivare och branschfolk.

Vi tror att verklighetsförankring är en avgörande komponent för kvaliteten på våra utbildningar. Därför erbjuder vi något som vi kallar Näringslivsförlagd kurs (NFK). NFK ger dig som student en unik möjlighet att knyta kontakt med företag och andra organisationer redan under studietiden. Den ger dig praktisk erfarenhet och förbereder dig inför din kommande yrkeskarriär.

På Jönköping University går du en utbildning med verklighetsförankring. Högskolan samarbetar med företag, myndigheter, skolor och organisationer och du kan få tidig kontakt med ditt framtida yrkesområde.

Studenterna är viktiga för företagen i regionen och företagen är viktiga för dig som student. Vi tycker nämligen att det är viktigt att du tidigt får kontakt med ditt framtida yrkesområde, till exempel genom verksamhetsförlagd utbildning, näringslivsförlagda kurser eller fadderföretag. Det ger dig en möjlighet att komma nära verkligheten och börja bygga ett eget nätverk, i Sverige eller utomlands, redan under studietiden.

Som student vid JU startar din framtid redan under studietiden. För oss är det viktigt att både du och vi har en nära relation till din framtida arbetsmarknad.  Många av våra studenter får jobb innan de ens har tagit examen.

På högskolan finns ett Career Center där du får karriärvägledning för att känna dig
väl förberedd när du letar jobb och går på intervjuer. Vi anordnar också flera
olika arbetsmarknadsdagar som ger dig möjlighet att möta potentiella arbetsgivare
inom just ditt yrkesområde.

Sidan uppdaterad 2019-02-06

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information