Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården 7,5 hp

Välkommen att anmäla dig till vår utbildning som ges på uppdrag av Socialstyrelsen. Mer information om utbildningen och regeringens kunskapssatsning hittar du på Socialstyrelsens webbplats.

Anmälan

 


Anmälningen till den här kursomgången har gått ut.

Men håll ögonen öppna efter eventuella framtida omgångar!

Sammanlagt kommer kursen att ges i fyra omgångar till och med juni 2018, och kommer utgå från olika orter. Socialstyrelsen betalar kurskostnader och den litteratur som ingår.

Kursomgångar

  • Kursomgång 4 kommer gå under våren 2018 i Göteborg, med start 23 januari.

Målgrupp

Socialsekreterare med minst två års erfarenhet av den sociala barn- och ungdomsvården och som arbetar med myndighetsutövning.

Barnrättsperspektivet finns hela tiden med under kursens gång.

Behörighet

Utbildningen är på magisternivå. Behöriga att delta är alla som är anställda i socialtjänstens barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning, oavsett formell högskolebehörighet. Vikarier kan söka kursen förutsatt att de är anställda under hela kursperioden.

Kursens start, innehåll och upplägg

Kursens fjärde och sista omgång startar i januari 2018 med följande fysiska träffar i Göteborg (Folkets Hus):

  • Tisdag 23 januari 2018
  • Tisdag 27 februari 2018
  • Tisdag 3 april 2018
  • Tisdag 15 maj 2018

Kursen utgår från deltagarnas yrkesmässiga verklighet och ger dem möjlighet att omsätta fördjupad kunskap i praktiken. Under kursen integreras teori och praktiska uppgifter. Innehållet innefattar bland annat myndighetsutövning; utredning och juridiska dilemman; gränsdragningsproblematik och etik; risk- och skyddsfaktorer; samverkan; samt arbets- och förhållningssätt.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart, vilket motsvarar ungefär en arbetsdag i veckan. Utbildningen är delvis webbaserad, med 4 fysiska träffar. På de fysiska träffarna kommer kaffe serveras. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du, utöver de fysiska träffarna, får en flexibel läromiljö. Kursen består av en kombination av föreläsningar och seminarier, och ges på svenska.

Kurslitteraturen ingår.

Kursplan för utbildningen PDF

Examination

Kursen examineras och bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Deltagare kan välja att inte examineras i kursen, och erhåller då ett kursintyg istället.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Björn Vindemarker
Uppdragssamordnare, Hälsohögskolan i Jönköping
036 – 10 10 17; bjorn.vindemarker@ju.se

Thorbjörn Ahlgren
Universitetslektor, Socialt arbete
036 – 10 13 34; thorbjorn.ahlgren@ju.se

Sidan uppdaterad 2018-01-23

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2016-05-30

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information