Patientsäkerhet – Strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 7,5 hp

Utveckla din förmåga att leda, utveckla och ansvara för patientsäkerhet!

Hälsohögskolan i samarbete med Region Jönköpings län erbjuder nu en kurs om 7,5 högskolepoäng gällande strategisk ledning för ett effektivt patientsäkerhetsarbete.

Anmälan

 

Anmäl dig via detta anmälningsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster senast 15 november. Max 25 platser så ”först till kvarn ” gäller. Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

Bakgrund

År 2000 publicerade Institute of Medicines rapporten ”To Err Is Human – Building a Safer Health System”, vilket ledde till ett växande intresse för patient-säkerhet. Erfarenheter har visat att den traditionella synen på säkerhet (Säkerhet-I) inte har varit tillräcklig för att uppnå de nödvändiga förbättringarna. Ett alternativt synsätt, (Säkerhet-II) baserat på ett s.k ”resilienstänkande” har vuxit fram och blivit accepterat i det praktiska arbetet med patientsäkerhet.

Syftet med denna kurs är att visa hur resilienstänkande kan användas på en organisatorisk ledningsnivå för att styrka patientsäkerhet både strategiskt och praktiskt.

Kursen leds av professor och professor emeritus Erik Hollnagel samt Axel Ros, chefsläkare i Region Jönköpings Län och affilierad till Jönköping Academy på Hälsohögskolan.

Målgrupp

Chefer, ledare eller utvecklare i vård och omsorg med särskilt ansvar och intresse för patientsäkerhet. Kursen vänder sig även till beslutsfattare och tjänstemän i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisationer och myndigheter.

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet.

Pris

Kostnaden för deltagande i respektive kurs är 25.000 SEK (exkl. moms).
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

En uppdragsutbildning får endast finansieras av din arbetsgivare, som kommer faktureras i samband med kursstart.

Kursens start, innehåll och upplägg

Kursen startar i januari 2019, och ges i form av campus träffar med föreläsningar och grupparbete i kombination med webbaserat grupparbete och självstudier (s.k. blended learning).

Campusträffarna genomförs i Jönköping följande datum:

 • 22 januari 2019
 • 20 - 21 februari 2019
 • 21 mars 2019
 • 9 - 10 april 2019
 • 14 maj 2019

Kursen är på avancerad nivå och innehåller följande:

 • utveckling i säkerhetstänkande
 • säkerhet i ett systemiskt perspektiv och organisationsförändringens dynamik
 • linjär och icke-linjär systemuppfattning och analysmetod
 • skillnaden mellan det tänkta arbetet och det faktiska arbetet
 • teori och metod för strategisk säkerhetsledning och organisationsutveckling
 • hur man utvecklar och implementerar en säkerhetsstrategi

Kursplan

Länk till kursplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursen ges på avancerad nivå som en uppdragsutbildning där den uppdragsgivare (arbetsgivare) som står för kostnaden utser kursdeltagare.

Minst 15 deltagare krävs för att kursen skall starta och maxantal är 25 deltagare.

Examination

Kurserna examineras och bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Deltagare kan välja att inte examineras i kursen, och erhåller då ett kursintyg istället.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Annica Herentz Brobakken
annica.herentz-brobakken@ju.se

Axel Ros
axel.ros@rjl.se

Sidan uppdaterad 2018-10-23

Utbildning
Sidan uppdaterad 2017-06-27
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information