Förskolekurs - Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete 7,5 hp

Vi erbjuder under 2018/2019 distanskursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete till förskollärare, förskolechefer och biträdande förskolechefer anställda i förskolan. Kursen är en kommunförlagd utbildning och genomförs på uppdrag av Skolverket.

Kontakt

Vid intresse för kursen kontaktar huvudmannen Högskolan för lärande och kommunikation via samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se, 036-101422

Mer information

Besök skolverket.se för mer information

Syftet med kursen är att stärka förskollärares och förskolechefers kunskaper inom områdena dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Om kursen

Utbildningen organiseras i form av kommunförlagda kurser. En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och får kursen förlagd på hemmaplan. Kursen är på distans med ett antal träffar förlagda ute i kommunen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).

KursplanPDF

Målgruppp

Målgruppen för utbildningen är förskollärare som är anställda i förskolan och som har en behörighetsgivande examen, ett examensbevis eller legitimation som förskollärare samt förskolechefer och biträdande förskolechefer anställda i förskolan.

Sidan uppdaterad 2019-03-20

Utbildning
Sidan uppdaterad 2017-08-15
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information