Offentlig upphandling – introduktion och vidareutbildning

Är du en av dem som kommer i kontakt med offentlig upphandling i ditt dagliga jobb? Kanske har du ansvar för, eller är delaktig i, upphandlingen i den egna förvaltningen. Eller kanske är du säljare och vill utöka din marknad genom kunskap kring offentlig upphandling. Utbildningen Offentlig upphandling - Introduktion och vidareutbildning riktar sig till dig som vill bli bättre på offentlig upphandling, oavsett om du är upphandlare eller leverantör.

Är du intresserad av kursen?
Kontakta Stefan Brolin

 

Information om kostnader och villkor

Efter avklarad utbildning kommer du att ha en fördjupad kunskap om upphandlingslagarna. Du kommer vidare vara väl insatt i vilka delar som en upphandlingsprocess innehåller och vad som fordras i respektive del. Du kommer även att vara uppdaterad om lagändringar gällande upphandling.

Kurstillfällen

Kursmodul 1: Torsdag 10 mars 2016

kl. 8:45-17:00


Kursmodul 2: Torsdag 7 april 2016

kl. 8:45-17:00

Utbildningens upplägg och innehåll

Utbildningen är uppdelad i två moduler, vilket innebär två olika kurstillfällen. 
All undervisning sker på svenska. 

Kursmodul 1: Introduktion i offentlig upphandling

Under modulen behandlas grunderna inom offentlig upphandling, bland annt: allmänna principer inom området, relevant domstolspraxis, byggentreprenad, tjänsteupphandling, varuupphandling, tröskelvärden, förfaranderegler och förfrågningsunderlag, uteslutning och kvalificering, skall-krav, utvärderingskriterier, tilldelningsgrunder, överprövning, skadestånd samt förfarandet vid direktupphandling.

Exempel på frågor/ämnen som tas upp i kursmodul 1:

 • Var hittar jag affärerna?
 • Vilka är kunderna?
 • Lagen om offentlig upphandling – vad måste jag veta?
 • När kan jag sälja direkt resp. när kan jag upphandla direkt?
 • Kommunikation med upphandlaren/säljaren.
 • Förfrågningsunderlaget - vad ska det innehålla?
 • Hur ska jag skriva anbudet?
 • Dikeskörningar inom offentlig upphandling - hur undviker jag vanliga misstag?
 • Hur kan jag ta reda på mer om mina kunder?
 • Hur kan kunderna kartläggas?
 • Offentlig sektor som kund - när är det något för dig?
 • Vad du som leverantör måste veta om upphandlingsreglerna
 • Anskaffningsprocessen - hur går den till?
 • Prövning av anbud - vad bedöms i affären?
 • Ramavtal och avrop.
 • Överprövning och skadestånd.
Läs merLäs mindre

Kontakt

Anna Sellin anna.sellin@ju.se 
Stefan Brolin stefan.brolin@ju.se

Kursmodul 2: Vidareutbildning i offentlig upphandling

Under modulen behandlas de förändringar i regelverket om offentlig upphandling som sker i och med att nya EU-direktiv på området beräknas träda i kraft, dels i april 2016, dels under hösten då Sveriges Riksdag fattar beslut om lagförändringarna.

Exempel på frågor/ämnen som tas upp i kursmodul 2:

 • Nya LOU, LUF och LUK
 • Vad innebär dynamiska inköpssystem och vad får de för praktiska konsekvenser?
 • På vilket sätt förändras möjligheten för upphandlare att förhandla?
 • På vilket sätt gynnas mindre företag av de nya reglerna?
 • Hur har utvärderingskriterierna förändrats?
 • Blir en upphandlare skyldig att dela upp en upphandling i flera delar?
 • Vilka krav kan ställas på förfrågningsunderlaget vid upphandling av tjänstekoncession?
 • Vilka konsekvenser får de nya reglerna om miljökrav och sociala krav?
 • Hur har reglerna om överprövning förändrats?


Läs merLäs mindre

Plats för utbildningen

Jönköping International Business School

Gjuterigatan 5, Jönköping

Hitta till oss

Förkunskapskrav

Vad gäller kursmodul 1 krävs inga särskilda förkunskaper. Kursmodul 2 är avsedd som en vidareutbildning för redan yrkesverksamma inom offentlig upphandling och kräver förkunskaper motsvarande deltagande i kursmodul 1.

Kurserna lämpar sig även för dem som inte direkt arbetar med upphandling, men är anställda i myndigheter/organisationer där man kan förväntas bli delaktig i upphandlingar och behöver kunskaper i hur det fungerar för att kunna lämna underlag samt utvärdera resultatet.

Föreläsare

Fredrik Andrén är jur.kand., certifierad kommunal revisor och ledare för specialistfunktionen upphandlingssupport@PwC samt tjänsten Wealth Control hos PwC. Fredrik har ett förflutet inom finanssektorn under mer än 20 års tid och har under flera år samarbetat med Jönköping International Business School, bland annat som handledare för uppsatser inom offentlig upphandling med juridisk inriktning. Fredrik delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom upphandlingsområdet och tipsar även om vanliga fallgropar och misstag i samband med upphandlingar.

Sidan uppdaterad 2017-03-22

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2015-12-14

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information