Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad med inriktning vård av äldre 15 hp

Kursinnehåll

- identifiering och avgränsningar av problemområde inom vård av äldre
- kunskapssammanställning av valt område
- tillämpning av vetenskapliga metoder (datainsamling, bearbetning, analys och sammanställning)
- tillämpning av forskningsetiska principer
- skriftlig vetenskaplig rapport av genomförd studie
- försvar av eget examensarbete
- opposition av annan students studie/examensarbete
- skriftlig och muntlig populärvetenskaplig presentation av egen studie/examensarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs avslutade kurser i Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7,5 hp samt ytterligare kurs om 7,5 hp inom huvudområdet Omvårdnad, med inriktning vård av äldre (eller motsvarande kunskaper)..

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: HEÄT23
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2019: vecka 13 - vecka 23
Hösten 2019: vecka 35 - 44 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Christina Petersson
Examinator
Christina Petersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9152

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information